صفحه اصلی   ورود کاربران   چاپ صفحه  
امـروز : چهارشنبه 29 شهریور 96


معرفی  

​معرفی

امروزه مبادلات علمی و فرهنگی بین جوامع مختلف نقشی بنیادین در توسعه علمی و ارتقاء کیفیت آموزش و پژوهش کشورهای مختلف ایفا می نماید.

رشد فزاینده ارتباطات اجتماعی در گستره جهانی زمینه مناسبی رابرای همکاری های علمی بین المللی بین کشورهای مختلف فراهم نموده است. 

برقراری و تقویت ارتباطات علمی بین دانشگاه شهید باهنر کرمان و دانشگاهها و موسسات معتبر آموزشی و تحقیقاتی کشورهای مختلف به عنوان یکی از ارکان پیشرفت و توسعه دانشگاه تلقی شده و با جدیت در دانشگاه دنبال می شود.

بدین منظور گروه همکاری های علمی بین المللی به عنوان یکی از واحدهای تابعه حوزه معاونت پژوهشی وظیفه هدایت و برنامه ریزی فعالیت های علمی دانشگاه در سطح بین‌المللی را عهده دار می‌باشدشرح وظایف

- تدوین خط مشی ها و ارائه برنامه های مربوطه جهت ارتباطات علمی در سطح ملی و بین المللی با موسسات مشابه داخل و خارج از کشور.

- استفاده از پتانسیل های علمی دانشگاه در صحنه بین الملل با استفاده از روشهای گوناگون نظیر مبادله استاد و دانشجو، فرصتهای مطالعاتی اساتید، مشارکت اعضای هیئت علمی و دانشجویان در کنفرانسهای بین المللی، اجرای پروژه های مشترک تحقیقاتی در سطح بین المللی، تبادل مطالب آموزشی، مراودات ورزشی و فرهنگی دانشجویان در سطح بین المللی و پذیرش دانشجویان خارجی.

- بررسی های لازم جهت شناخت وضعیت دانشگاهها و مراکز پژوهشی و صنعتی سایر کشورها به منظور تدوین برنامه های همکاری با آنها در راستای سیاست بین المللی سازی دانشگاه.


- تهیه و تنظیم قراردادها، موافقت نامه ها و یادداشت های تفاهم با مراکز علمی داخل و خارج از کشور و پیگیری موارد توافق شده.

- پی گیری امور مربوط به حضور فعال دانشگاه در مجامع و شبکه های علمی و بین المللی.

- معرفی دوره ها و بورسهای خارجی جهت بهره برداری اساتید و دانشجویان بر اساس ضوابط مربوطه.

- برنامه ریزی و انجام هماهنگی های مربوطه جهت دیدارهای رسمی مسئولان و مأموران دانشگاه به خارج از کشور و دعوت و تنظیم برنامه سفر متخصصان هیئت های خارجی مدعو به دانشگاه.

- دعوت از متخصصان ایرانی مقیم خارج از کشور جهت همکاری با دانشگاه و تسهیل در نحوه همکاری با ایشان.

- مشارکت در ارتقای رتبه علمی دانشگاه در سطح بین المللی.


-مشارکت در تدوین و اجرای برنامه های راهبردی دانشگاه در جهت بین المللی سازی دانشگاه.

- ارتباط با دفتر همکاریهای علمی و بین المللی وزارت متبوع در چارچوب پیاده سازی سیاست های کلی وزارت در رابطه با ارتباطات علمی و بین المللی.

- ایجاد هماهنگی بین دانشکده ها و سایر واحدهای تابعه در ارتباط با فعالیتهای برون مرزی.

- مشاوره در راه اندازی و تکمیل وب سایت دانشگاه به زبانهای خارجی.کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه شهید باهنر کرمان مي باشد.